Attester

Vi tilbyr bl.a. attester for sjømenn og offshorepersonell.

Offshoreattest:

Alle som skal jobbe offshore må ha godkjent helseattest som viser at man tilfredsstiller krav for slikt arbeid. Vi har godkjente petroleumsleger som utsteder dette.

Sjømannsattest:

Arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger må vurdere å være helsemessig skikket til arbeidet. Vi har godkjente sjømannsleger som utsteder dette.

Førerkortattest:

Alle som skal søke om førerkort, eller fornye sitt gamle, må fylle ut en egenerklæring. Har du en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

Legeerklæring for forflytningshemmede:

Alle som søker om TT-kort må vedlegge erklæring.

Andre attester eller erklæringer:

Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne ut om dette kan utføres.

 

Ønsker du å bestille en attest hos oss?

Ta kontakt og fortell oss hva du trenger. Vi tilstreber sjømannsattest og offshoreattest på dagen.

Kontakt oss